0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 ZOSTAŃ PARTNEREM KARTY DUŻEJ RODZINY.
 Sylwester Urbaniak      24.11.2015

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci SN i nn - budowie linii kalblowych 15 kV, słupowych stacji transformatorowych i wymianie słupa linii 15 kV na części działek nr ewid. 170, 77/1 (obręb Lichawa) oraz na części działek nr ewid. 207/4, 244/1, 229/3, 338 (obręb Krokocice) położonych w gminie Szadek
 Agata Adamkiewicz      23.11.2015

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie: pn. "Zakup i dostawa urządzeń, sprzętu i wyposażenia do kuchni i stołówek szkolnych: Zespołu Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Szadku, Szkoły Podstawowej w Prusinowicach, Szkoły Podstawowej w Krokocicach, gm. Szadek".
 Sylwester Urbaniak      19.11.2015

ZADANIE PN.: REALIZACJA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU NA TERENIE GMINY I MIASTA SZADEK  ETAP II ZREALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI.
 Sylwester Urbaniak      18.11.2015

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 39 - Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1 - Obszar: województwo łódzkie.
 Sylwester Urbaniak      18.11.2015

Zapytanie do składania ofert na "Zakup Paczek z Okazji Dnia Mikołaja".
 Sylwester Urbaniak      16.11.2015

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Szadku zaprasza na promocję wydania Biuletynu Szadkowskiego tom 15 pod redakcją prof. Tadeusza Marszała.
 Sylwester Urbaniak      16.11.2015

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku zaprasza do zwiedzania wystawy pt. Droga do wolności.
 Sylwester Urbaniak      12.11.2015

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z s. w Bratoszewicach (Rejonowy Zespół Doradców w Łasku) zaprasza stowarzyszenia oraz rolników na spotkania z pracownikiem ŁODR w Bratoszewicach.
 Sylwester Urbaniak      12.11.2015

Zapraszamy na Kabaret "Czwarta Fala" z Kielc.
 Sylwester Urbaniak      12.11.2015

Harmonogram Odbioru Odpadów: Lipiec - Grudzień 2015 r.
 Sylwester Urbaniak      15.06.2015

» ARCHIWUM «


 

URZĄD GMINY I MIASTA SZADEK


UL. WARSZAWSKA 3, 98-240 SZADEK

województwo: łódzkie, powiat: zduńskowolski

Tel. 43 821 50 04     Fax: 43 821 57 73

email: urzad@ugimszadek.pl

www: www.szadek.net

 

ESP (ePUAP)*   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
adres skrytki: /un9574rdy3/skrytka

 

 

 

Godziny pracy:

Poniedziałek: 7:30 - 16:00

    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30

Piątek: 7:30 - 15:00

 

NR KONTA BANKOWEGO:

BS Szadek: 66 9269 0004 0000 0648 2000 0060

Podatki - BS Szadek: 11 9269 0004 0000 0648 2000 0080

*Platforma ePUAP jest rozwijana przez MSWiA, UGiM Szadek nie ma wpływu na jej funkcjonowanie.
 

                                                                 

Drukuj 
Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl