www.bip.gov.pl  

0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 Zapytanie Ofertowe - Utwardzenie terenu oraz ogrodzenie panelowe przetłaczane.
 Sylwester Urbaniak      29.07.2014

Zapytanie Ofertowe - Trubuny (siedziska plastikowe) dla widowni.
 Sylwester Urbaniak      29.07.2014

INFORMACJA
 Waldemar Sowiński      29.07.2014

OSTRZEŻENIE Nr 45 - Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/2 - Obszar: województwo łódzkie.
 Waldemar Sowiński      28.07.2014

Pismo w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na składowaniu, przeładunku i sortowaniu węgla w miejscowości Wielka Wieś gmina Szadek.
 Waldemar Sowiński      25.07.2014

Apel Wojewody Łódzkiego o godne uczczenie 70. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego.
 Waldemar Sowiński      25.07.2014

OSTRZEŻENIE Nr 42 - Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1 - Obszar: województwo łódzkie.
 Waldemar Sowiński      24.07.2014

Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Łodzi
 Waldemar Sowiński      23.07.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - usuwanie wyrobów zawierających azbest z posesji mieszkańców Gminy i Miasta Szadek
 Waldemar Sowiński      22.07.2014

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ - TEREN - Rejon Energetyczny Sieradz - informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej.
 Waldemar Sowiński      21.07.2014

Akademia Tańca w Szadku
 Waldemar Sowiński      21.07.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyłączność na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej w dniu 07 września 2014 r.
 Waldemar Sowiński      21.07.2014

Konkurs "Łódzkie ma pomysł!"
 Waldemar Sowiński      21.07.2014

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 41 - Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1 - Obszar: województwo łódzkie.
 Sylwester Urbaniak      20.07.2014

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 40 - Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/2 - Obszar: województwo łódzkie.
 Sylwester Urbaniak      18.07.2014

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 39 - Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1 - Obszar: województwo łódzkie.
 Sylwester Urbaniak      18.07.2014

Wojewódzkie Święto Policji w Sieradzu.
 Sylwester Urbaniak      18.07.2014

Zapytanie ofertowe - kursy.
 Sylwester Urbaniak      16.07.2014

XI Ogólnopolska Gala Kapel Podwórkowych odbyła się w Amfiteatrze przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Szadku.
 Sylwester Urbaniak      16.07.2014

INFORMACJA - dotycząca Karty Dużej Rodziny.
 Sylwester Urbaniak      16.07.2014

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2.00 MW włącznie, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym: fundamentem, stacją transformatorową placem manewrowym, drogą dojazdową przyłączem energetycznym, linią energetyczną SN wraz ze światłowodem zlokalizowanych na działce o nr ewid. 65 i 66 - obręb Boczki.
 Waldemar Sowiński      16.07.2014

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia NN 0,4 kV na działkach nr ewid. 1/1, 1/2, 1/3, 69/2, 70/3, 73, 74/1 w miejscowości Kromolin Nowy gmina Szadek.
 Waldemar Sowiński      03.07.2014

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD LIPCA 2014 r.
 Sylwester Urbaniak      18.06.2014

» ARCHIWUM «


 

URZĄD GMINY I MIASTA SZADEK


UL. WARSZAWSKA 3,
98-240 SZADEK

województwo: łódzkie, powiat: zduńskowolski

Tel. 43 821 50 04     Fax: 43 821 57 73

email: urzad@ugimszadek.pl

www: www.szadek.net

 

ESP (ePUAP)*   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

  

Godziny pracy:

Poniedziałek: 7:30 - 16:00

    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30

Piątek: 7:30 - 15:00


NR KONTA BANKOWEGO:

BS Szadek: 66 9269 0004 0000 0648 2000 0060

Podatki - BS Szadek: 11 9269 0004 0000 0648 2000 0080

*Platforma ePUAP jest rozwijana przez MSWiA, UGiM Szadek nie ma wpływu na jej funkcjonowanie.

                                                                 

Drukuj 
Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl